lunes, 16 de noviembre de 2009

CONFERÈNCIA. "EDUCACIÓN SIN HILOS".

El passat dijous, 12 de novembre, ens vàrem desplaçar ,alumnes de Noves Tecnologies, cap Casa de Cultura de Benicàssim, on es va dur a terme una magnífica conferència, el tema de la qual fou "Educación sin Hilos", concretament en el funcionament i organització d'una "Escola 2.o" onuvense.
Jordi Adell, professor en Noves Tecnologies de l'UJI, va presentar com a dirigent d'aquesta conferència a FERNANDO GARCÍA PÁEZ, cap d'estudis del col·legi "San Walabonso", d'un petit poble "Niebla" de la província de Huelva.

En aquesta escola "San Walabonso", les TIC ja s'han fet realitat. Encara que ens semble que les TIC és un assumpte irreal o utòpic, realment, a través del funcionament d'aquesta, ens va intentar demostrar, amb un clar exemple, que les TIC ja és una eina de caire important en algunes Escoles Actuals.
Les condicions informàtiques i tecnològiques presents, i de les quals gaudeixen molts països desenvolupats, com és el cas d'Espanya, ja són una bona eina per tal de crear "Escoles TIC", encara que sempre amb un interés, en la seua promoció, per part dels mestres, en un primer lloc, i dels xiquets.
Els mestres si són capaços d'esforçar-se i presenten un gran interés per la creació d'Escoles TIC, podran véncer qualsevol dificultat o obstacles ,i més prompte o més tard, amb un treball conjunt, venceran el repte!
Cal remarcar que la integració de les TIC, en la pràctica docent, es troba més relacionada i vinculada amb la Pedagogia, respecte amb la Tecnologia.
Segons Páez, un dels objectius que comporta l'ús de les TIC, en les escoles, és el fet de transformar el sistema educatiu, per tal que l'Educació mateixa es centre en els alumnes, i deixi de banda als mestres mateixos. Definitivament, l'Educació deu estar centrada en el FUTUR.
En aquesta Escola 2.0 "San Walabonso", encara que s'utilitzen les TIC, cal intentar no caure en l'error de pensar que el procés ensenyament-aprenentatge depén, tan sols, de les TIC, ja que com vam veure clarament en les diverses fotografies en la conferència, resulta evident el fet que també utilitzen altres serveis i metòdes, deixant de banda les Noves Tecnologies.
Algunes d'aquestes activitats o tallers són: tallers per la PAU, la IGUALTAT, el MAR, participen en un concurs anual de recollida de piles, prenen les mesures adecuades per tal de cuidar el pati de la seua Escola, roden pel·lícules, treballen amb la ciència, recuperen jocs tradicionals, creen museus i fins i tot, intenten potenciar la cooperativitat; a través del projecte M o la Escola d'Emprendedors.
D'altra banda, centrant-mos en el camp de les Noves Tecnologies, cal mencionar alguns dels serveis, dirigits per les TIC, i aplicats, positivament o continuadament, en l'Educació, com són:
-La creació de BLOGS, on s'impartixen diversos tallers o programes. Taller de meteorologia actual de la seua localitat "Niebla".
-Programació d'animació lectora, per tal que els xiquets/es s'animen a millorar i rectificar la seua lectura.
-Activitats sobre el "Dia de Halloween".
-Tallers per a aprendre a redactar tot tipus de narracions; com són contes....
A més, la localitat de "Niebla" (Huelva), fins fa 2 anys, no apareixia reconeguda en Wikipedia. L'alumnat, d'aquest centre, en adonar-se d'aquest fet, van començar a motivar-se a redactar diversos documents sobre aquest senzill poble "Niebla" i amb ajuda dels mestres ho van penjar en Internet. Gràcies a aquests nadons, ara si entrem en Wikipedia i busquem "Niebla", la primera informació referent, és la plana web sobre la localitat, constituida per l'alumnat d'aquesta Escola.
Encara que d'entrada a tothom li sembla que la utilització de les TIC en l'aula, només comporten "mal de caps" i "pèrdues de temps" en la relació ensenyament-aprenentatge, amb García Páez, posant com un cas pràctic la seua escola, ens vam quedar allunitzats, almenys jo, del conjunt tan ampli de les Repercussions de les TIC, fora de les aules.
Com a conclusions subjectives i idees definitives extretes d'aquesta conferència tan amena i interessant, caldria mencionar els següents tòpics:
-La tecnologia, per ella mateixa, no fa meravelles ni transforma el sistema educatiu. Però, resulta ser una magnífica eina, a l'abast de la majoria de les Escoles, per tal de ser manipulada i controlada pels mestres per millorar l'aprenentatge de l'alumnat.
-Amb els serveis que ofereix les TIC, els mestres gaudeixen d'ensenyar als xiquets/es, allò que amb un gran interés i motivació per als nostres infants, deixant de banda qualsevol interés del mestre.
-En l'Escola 2.o, l'objectiu principal del mestre/a, no consisteix en llançar les explicacions teòriques als xiquets ,sense prendre atenció als valors i continguts apressos, sinó que potenciem els treballs cooperatius, per tal de matenir l'aprenentatge continu, tant dels alumnes com dels mestres.
Segons el meu punt de vista, crec que en l'Escola 2.0, caldria combinar l'ús de les Noves Tecnologies amb la metodologia manual i tradicional. Hem d'intentar no deixar de banda ninguna d'ambdues metodologies, perquè, fora quina fora, es produiria una forta transformació dràstica en l'Educació. Cal prestar molta atenció!.

Violeta Pitarch Marín.


No hay comentarios: