martes, 20 de octubre de 2009

ESCOLA 2.0.

La Web 2.0 es coneix com el conjunt d’elements tecnològics essencials per tal que es puga donar a terme un procés ensenyament - aprenentatge en les aules, funcionant l'educació a través del model: ESCOLA 2.0.
El mecanisme de la Web 2.0 consisteix en la configuració d’un component social que potencia tant la comunicació, la col·laboració i l’ intercanvi. Resulta quasi imprescindible, la aplicació de tot allò que ens aporta la Web 2.0 en el procés educatiu. Perquè si es caracteritza aquest com un procés comunicatiu, entre altres termes, hui per hui, comença a resultar absurd el fet de que tant els mestres com els propis xiquets/es no es llancen a potenciar els serveis que ens ofereix aquest ret, amb la intenció de facilitar l’aprenentatge, potenciant els valors de participació i cooperació, intentant aprendre, mútuament, a través d’una construcció col·lectiva i global del coneixement.
La Web 2.0 amb la intenció de aconseguir aquests objectius o fins, ens ofereix, contínuament, molts serveis, que amb ajuda de tots deuríem aplicar en les aules amb els xiquets/es d’Educació Primària.
Dins dels sistemes de gestió de continguts o CMS, podem trobar diversos serveis pràctics en l’ educació como són: els Blogs, els Wikis, la folcsonomía o Wikipedia persona i el Google Maps.
L'aplicació de la Web 2.0 a l'escola té molts beneficis. Podriem arribar a considerar el concepte ESCOLA 2.0., quan considerem molts dels serveis pràctics anomenats aplicats a la comunitat escolar (alumnat, professorat, pares i mares...)

Els formats de la Web 2.0 més importants i amb una major aplicació en les aules són els Wikis, en primer lloc i li segueixen els Blogs.
Els Wikis formen part d’un gran vehicle tecnològic, amb una àmplia i major utilitat en les aules, tant entre els xiquets/es com entre els mateixos mestres.
Aquesta eina podria utilitzar-se entre els xiquets/es del 3r Cicle de Primària, elaborant un wiki sobre un tema o noticia d' una àrea específica, amb la intenció de que cada xiquet/a investigue un poc, per tal de que entre tots/es siguen capaços de plasmar en l’apartat corresponent la informació més rellevant i essencial sobre qualsevol temàtica educativa. Les diverses aportacions en el wiki quedarien controlades i dirigides pel mestre-tutor. Podriem ser consultades per tota la comunitat educativa.

Seria enriquidor i oportú, el fet que cada centre crearà el seu propi Blog, aportant i plasmant informació sobre diferents temàtiques de gran utilitat i pràctiques per al centre, be relacionades amb el funcionament del propi centre, de la ciutat o en el que es troba ubicat, sobre el medi ambient i fins i tot, sobre diferents àrees educatives. En aquest Blog, podrien col·laborar i relacionar-se tan els diferents mestres, be del centre com d’altres centres de la mateixa localitat i de llocs molt llunyants, els propis xiquets/es i fins i tot les famílies.
En el camp dels Blogs, puc dir, per experiència pròpia, que l'inici de la creació i renovació del Blog, resulta més còmode i pràctic, si el porten en funcionament alumnes de 3r Cicle de Primària respecte als de 1r Cicle.
Per acabar, cal recordar que tan el “Google Maps” com “Google Earth”, són dos serveis magnífics de Web 2.0 que comporten una gran aplicació en les aules educatives.
Una activitat en la que es deuria aplicar aquest servei, consisteix en fer una activitat extraescolar per tal de visitar els monuments de una localitat, i després que cada xiquet/a localitze aquells de més interès personal en el mapa, que ens ofereix aquest servei lliure.

Violeta Pitarch Marín.

No hay comentarios: