martes, 20 de octubre de 2009

PER A QUÈ SERVEIX FRIENDFEED?


Friendfeed és un servei gratuït que ens permet compartir tot tipus de dades emmagatzemades amb els amics/gues de forma senzilla i online. És un mètode divertit i interactiu per tal de descobrir i intercanviar, amb els amics/gues, opinions sobre informacions i temàtiques concretes.

El fet de registrar-nos amb un compte a Friendfeed ens porta molts avantatges.
S’ aconsegueix, de forma ràpida i còmoda, un canal personalitzat format pel conjunt de continguts que decideixes compartir amb el teu grup d’amics. Podem penjar des de fotos, enllaços a pàgines web, interessants per a tots els membres, fins i tot es poden arribar a llegir missatges personals.

A més a més, cada grup d’amics pot configurar-se el seu canal personalitzat, on compartir, contínuament, qualsevol material interessant i útil per a tots ells.

Violeta Pitarch Marín.

No hay comentarios: